RNDr. David Reňák, Ph.D.

E.mail: renak_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 463

Místnost: 120


                    Disertační práce:

Mgr. Martina Pičmanová

University of Copenhagen
                 Disertační práce:

Ing. Radka Koblovská, Ph.D.

VŠCHT - Ústav chemie přírodních látek
                 Disertační práce:

 
Laboratoř biologie pylu
Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.

Členové laboratoře

Vedoucí týmu

Vědečtí pracovníci

Postdoktorandi

Doktorandi

Odborní pracovníci

Studenti

Externí členové a hosté

Absolventi a bývalí členové

LBP ÚEB AVČRLab._biologie_pylu.html

doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

E.mail: david_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 450, 776 352 433

Místnost: 113


                    Habilitační práce:

RNDr. Karel J. Angelis, CSc.

E.mail: angelis_at_ueb.cas.cz

Tel.: 224 322 603

Místnost: Molekulární farma

RNDr. Věra Čapková, CSc.

Said S. Hafidh, Ph.D.

E.mail: hafidh_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 452

Místnost: 105

Mgr. Katarína Kulichová

E.mail: breznenova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111

Mgr. Antónia Gibalová, Ph.D.

                    Disertační práce:

Mgr. Katarzyna Šolcová

Mgr. Marcela Holá, Ph.D.

E.mail: hola_at_ueb.cas.cz

Tel.: 224 322 603

Místnost: Molekulární farma


                   Disertační práce:

Ing. Lucia Mašinská

Ing. Jana Feciková

E.mail: fecikova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 451

Místnost: 104

Petra Rožnovská

E.mail: roznovska_at_ueb.cas.cz

Tel.: 224 322 603

Místnost: Molekulární farma

RNDr. Zuzana Gadiou, Ph.D.

E.mail: gadiou_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 451

Místnost: 104

Mgr. Jan Fíla, Ph.D.

E.mail: fila_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 452

Místnost: 105


                 Diplomová práce:

Sofija Bozinović

Maize Research Institute Zemun Polje, Srbsko

Mgr. Pavel Bokvaj

E.mail: bokvaj_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111

Mgr. Alena Náprstková

E.mail: naprstkova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111


                Diplomová práce:

RNDr. Nikoleta Dupľáková, Ph.D.

                     Disertační práce:

Mgr. Jaroslav Kozák

ÚOCHB AVČR

Daniel Bohutínský

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Bojana Bokan

Ing. Iveta Jelínková

E.mail: jelinkovai_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 451

Místnost: 104

Ing. Hana Doležalová

ČZU Praha

Ing. Radka Vágnerová

E.mail: vagnerova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 224 322 603

Místnost: Molekulární farma

Rajiv Rana

University of Magdeburg

Bc. Peter Darivčak

E.mail: darivcak_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111

Ing. Tereza Bazgerová

Bc. Filip Linhart

E.mail:

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111


               Bakalářská práce:

Nina Lindstrom Friggens

University of Edinburgh

Spojené Království

Christos Michailidis, Ph.D.

E.mail: christos_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 452

Místnost: 105

RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.

E.mail: l.zaveska.drabkova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 426

Místnost: 111

Michaela Hromadová

E.mail: hromadova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 463

Místnost: 120

Božena Klodová

E.mail: klodova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 452

Místnost: 105

Manoj Kulkarni, Ph.D.

University of kwaZulu-Natal

Pietermaritzburg, South Africa

RNDr. Lenka Steinbachová, Ph.D.

E.mail: steinbachova_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 451

Místnost: 104

Daniel Sánchez Centellas, Ph.D.

E.mail: sanchez_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 452

Místnost: 105

Vesta Aleknavičiuté

Vytautas Magnus University

Kaunas, Lithuania

Zahra Aghcheh Kahrizi, MSc.

E.mail: zahra_at_ueb.cas.cz

Tel.: 225 106 450

Místnost: 104