Laboratoř biologie pylu
Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.
TRANSLAČNÍ SKUPINA

Zaměření laboratoře

SKUPINA REPARACE DNA
STRUKTURA LABORATOŘE
PUBLIKACE
ŘEŠENÉ PROJEKTY
TRANSKRIPČNÍ SKUPINA
VÍCE ZDEhttp://www.pollenbiology.cz/Vyzkum/Vyzkum/DNA_skupina.html
VÍCE ZDEhttp://www.pollenbiology.cz/Vyzkum/Vyzkum/Translacni_skupina.html
VÍCE ZDEhttp://www.pollenbiology.cz/Vyzkum/Vyzkum/Transkripcni_skupina.html

Skupina hledá transkripční regulační sítě účastnící se kontroly vývoje a funkce samčího gametofytu huseníčku a tabáku. Konkrétním ...

Laboratoř biologie pylu Ústavu experimentální botaniky AVČR se zabývá studiem regulačních mechanismů uplatňujících se při kontrole genové exprese, a to ve třech skupinách a třech na úrovních:

  1. 1) organizace a stability genomu

  2. 2) regulace transkripce - během vývoje samčího gametofytu

  3. 3) regulace translace a skladování mRNA - v pylu a pylových láčkách


Modelovými rostlinami našeho výzkumu jsou

  1. 1) Huseníček thalův (Arabidopsis thaliana)

  2. 2) Tabák viržinský (Nicotiana tabacum)

  3. 3) Čepenka odstálá (Physcomitrella patens),

      většinou jejich gametofytická generace

LBP ÚEB AVČRLab._biologie_pylu.html
 

Skupina studuje specifické mechanismy represe translace skladovaných pylových transkriptů v nezralém pylu a jejich aktivaci po ...

Skupina se zabývá studiem procesů, které vedou k indukci mutací, reparaci a rekombinaci DNA vlivem působení chemických a  ...