Pollen World
Pollen Biology Lab, Czech Academy of Sciences

Výuka


Stacks Image 5
Pracovníci LBP mimo školení bakalářských, magisterských i postgraduálních studentů na pracovišti přednášejí několik kurzů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích. Tři přednášky jsou námi i garantovány.doc. D. Honys je interním členem Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a členem Oborové Rady studijního oboru Anatomie a fyziologie rostlin PřF UK. 

Dr. K. J. Angelis je členem Oborové rady studijního oboru Genetika PřF UK.


Stacks Image 37
Stacks Image 31
Stacks Image 33
Stacks Image 35
Stacks Image 29
Stacks Image 27

Stacks Image 68


Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P78

Přednášející:
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Web přednášky
Stacks Image 75


Svět RNA a bílkovin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P58

Přednášející:
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)
RNDr. Jan Fíla, Ph.D.

Web přednášky
Stacks Image 82


Fyziologická anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P31

Přednášející:
RNDr. Aleš Soukup. Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

Web přednášky

Stacks Image 43


Růst a vývoj rostlin - praktika

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P78

Přednášející z LBP:
Mgr. Katarína Kulichová
Mgr. Alena Náprstková
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

Web přednášky
Stacks Image 47


Anatomie a morfologie rostlin

Katedra fyziologie rostlin PřF JČU

Kód: 
KFR/205

Přednášející:
RNDr. David Reňák, Ph.D.